Greenhouse Books -- read... grow... live!

Login

Words are categories: Hairy, Scary, Ordinary

Brian P. Cleary

 

Image


Improve your English grammar and understanding of parts of speech. It is often easier to show rather than explain, and these catchy rhymes and creative illustrations clarify nouns, adjectives, verbs and prepositions.

 

İngilizce gramerini ve dil bilgisini iyileştir. Bazen göstermek anlatmaktan daha kolay ve kulağına hoş gelen bu şiirler ve yaratıcı resimler aracılığıyla isimler, sıfatlar, fiiler ve edatlar anlaşılır haline gelir.

Comments

Write Comment...