Greenhouse Books -- read... grow... live!

Login

Arthur's Family Values: Manners Matter

Marc Brown

 

Image


Arthur and his friends learn how to get along together in this delightful story series that teaches values. Keeping a promise, being polite, everyone is special, trying new things, and honesty.

 

 

Bu sevimli hikaye dizisinde, Arthur ve arkadaþlarý birlikte, huzur içinde nasýl yaþabileceklerini öðreniyorlar. Sözünü tutmak, kibar olmak, herkese önem vermek, yeni þeyleri denemek ve gerçeði söylemek.

Comments

Write Comment...