Greenhouse Books -- read... grow... live!

Login

Redhouse Yeni Elsozluk

 

 

 

Image


* Over 80.000 entries, covering words, phrases, terms, slangs and proverbs in common use in English and Turkish

 

* Easily-understandable pronunciation guide which uses Turkish phonetic alphabet to show pronunciation of English words

 

* Lots of examples to strengthen the definition of words and phrases

 

* Simplicity of an index

 

 

* İngilizce ve Türkçe yaygın olarak kullanılan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan 80.000'in üzerindeki maddenin Türkçe ve İngilizce karşılıkları

 

* İngilizce sözcüklerin seslendirilişini gösteren, Türkçenin alfabe ve fonetiğine dayanan ve kolaylıkla kavranabilen bir telaffuz anahtarı

 

* Birçok sözcük ve deyimin karşılık ve tanımlarını pekiştiren örnekler

 

* Harf indeksi kolaylığı

 

Comments

Write Comment...